Riskettan i Göteborg

Säker körning börjar här: Utforska Riskettan i Göteborg för en tryggare väg framåt.

Riskutbildning del 1

Utforska spänningen och ansvarstagandet bakom ratten med vår Riskutbildning Del 1 i hjärtat av Göteborg. Här lär vi dig grunderna för säker körning och hur du navigerar genom trafikens utmaningar på Göteborgs vägar. Med fokus på riskhantering och förebyggande åtgärder ger denna kurs en solid grund för att bli en medveten och säker förare. Gör dig redo att omfamna Göteborgs vägar med kunskap och självförtroende. Din resa mot en säkrare körupplevelse i Göteborg börjar här

klassrum

170

Nöjda kunder

8

Antal språk

Vi erbjuder flertalet språk

Vi utbildar dig i ditt språk. Vi erbjuder teroriutbildning på Svenska, Engelska, Arabiska, Spanska, Serbokroatiska, Ryska, Persiska och Turkiska. I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken. Vi skräddarsyr din teoriutbildning paralellt med din övningskörning för bästa effekt.

kund

Risk och attityd-utbildning

Utforska vårt engagerande program för Risk och Attityd-utbildning, där vi går bortom enbart tekniska färdigheter för att belysa vikten av din attityd bakom ratten. Genom interaktiva sessioner och praktisk inlärning kommer du att förstå hur din inställning påverkar ditt körbeteende och säkerheten på vägarna.

I hjärtat av Göteborg, där trafiken pulserar och vägarna kräver extra uppmärksamhet, tar vår utbildning sikte på att rusta dig med verktygen för att hantera risker och möta utmaningarna på ett proaktivt sätt. Ta kontroll över din säkerhet och utveckla en positiv och ansvarsfull attityd som sträcker sig bortom vägskyltar och regler.

Vår Risk och Attityd-utbildning är inte bara en kurs; det är en resa mot att bli en säkrare och mer medveten förare. Gör dig redo att omfamna förändring och växa som förare. Sätt tonen för en tryggare körning på Göteborgs gator – din resa mot bättre förarattityd börjar här och nu.

Manöver utbildning

Där säkerhet går hand i hand med dialog. Utforska vår unika metod för Riskettan, där vi inte bara diskuterar trafikregler utan även dyker djupt in i de kognitiva aspekterna av säker körning. I en trygg och stödjande miljö förbereder vi dig för vägarna genom meningsfulla samtal och interaktiva övningar. Gör dig redo att inte bara förstå regler, utan att också utveckla den mentala skärpan för att fatta informerade beslut bakom ratten. Din resa mot en medveten och säker förarattityd börjar hä

Vad handlar riskettan om?

Riskettan är en del av det svenska körkortsutbildningssystemet och fokuserar på att öka förarens medvetenhet om risker i trafiken samt utveckla en säker och ansvarsfull attityd bakom ratten. Den syftar till att minska olycksriskerna genom att öka förståelsen för olika trafiksituationer, riskfaktorer och hur förarens beteende påverkar säkerheten.

Riskettan består vanligtvis av gruppsessioner där deltagarna diskuterar och reflekterar över olika trafikscenarier. Målet är att öka förståelsen för risker och attityder som kan leda till olyckor. Även om det inte inkluderar praktisk körning, fokuserar det på att bygga en medvetenhet om de val och beslut som förare måste fatta för att undvika potentiella faror på vägen.

Genom att delta i Riskettan förväntas förare bli bättre rustade att hantera olika trafiksituationer och utveckla en säker körattityd för att bidra till ökad trafiksäkerhet.

Vanliga frågor

Resurs av svar på de mest efterfrågade och relevanta frågorna om Riskettan i Göteborg. Vi förstår att du kan ha frågor om hur det fungerar, vad som behandlas under sessionerna och hur det kan gynna din körkortsutbildning. Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för att guida dig genom din Riskettan-upplevelse. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att kontakta oss för ytterligare information. Vi är här för att göra din väg mot en säkrare körupplevelse i Göteborg så smidig som möjligt

Måste jag köra bil under Riskettan, eller är det mer teoretiskt?

Riskettan är främst en teoretisk del av den svenska körkortsutbildningen och innebär normalt sett inte praktisk körning. Under Riskettan går deltagarna igenom olika trafiksituationer, riskfaktorer och beteendemönster. Målet är att öka medvetenheten om de risker som kan uppstå i trafiken samt att främja en säker och ansvarsfull attityd hos föraren.

Så nej, du förväntas normalt sett inte köra bil under Riskettan. Istället fokuserar sessionerna på gruppdiskussioner, interaktiva övningar och teoretiskt lärande för att ge dig insikter och verktyg för att hantera trafiksituationer på ett säkert sätt. Det är en möjlighet att reflektera över ditt eget beteende som förare och att öka din förståelse för hur olika val kan påverka trafiksäkerheten.

Vilka ämnen och situationer täcker Riskettan i Göteborg?

Riskettan i Göteborg behandlar olika ämnen för att ge deltagarna en helhetsförståelse av trafiksäkerhet och körattityd. Under sessionerna diskuteras trafikmiljö och regler, riskfaktorer, mänskliga faktorer, alkohol och droger, distraktioner, hastighet och avstånd, fordonskännedom, interaktion med kollektivtrafik och cyklister, nödsituationer samt reflektion och diskussion för att främja en ansvarsfull körning. Detta ger förare verktyg för att fatta informerade beslut och skapa en säkrare väg framåt.

Vem behöver delta i Riskettan och mär bör jag göra det i körkortsprocessen?

Riskettan är obligatorisk för alla som ska ta körkort och ingår som en del av den svenska körkortsutbildningen. Deltagande i Riskettan är ett krav för att kunna gå vidare till nästa steg i körkortsprocessen.

När det gäller timing rekommenderas det att genomföra Riskettan så snart som möjligt i körkortsprocessen. Många väljer att göra det tidigt för att dra nytta av de insikter och färdigheter som förvärvas under Riskettan i de kommande stadierna av körkortsutbildningen. Detta ger en stark grund för att utveckla en medveten och ansvarsfull inställning till körning från början och ökar förståelsen för trafiksäkerhet.

Vad händer om jag missar min bokade Riskettan session?

Om ni skulle råka missa er planerade Riskettan-session är det viktigt att agera snabbt. Vi rekommenderar att ni omedelbart kontaktar oss för att informera om situationen. Vanligtvis erbjuder vi möjligheten att boka om er session till ett senare tillfälle. Det är dock viktigt att notera att det kan finnas vissa regler och villkor som varierar beroende på våra arrangemang.

För att underlätta processen och undvika eventuella problem är det alltid bra att informera oss i förväg om ni inte kan närvara vid den bokade tiden. Det ger oss möjlighet att eventuellt erbjuda er plats till någon annan och ger er tydliga instruktioner om hur ni kan boka om er session

Address

Plats: Artillerigatan 23, 415 05
Stad: Göteborg

Öpptider

Dag: Lördag - Onsdag
Time : 09:00 - 17:00
Dag: Torsdag
Time : 09:00 - 15:00
Telefon : 076-850 36 63

Sociala Medier

Shopping Basket
0
    0
    Din kundvagn
    Din kundvagn är tomtillbaka till butiken